🔉 شوک بزرگ خطای انسانی

🎙 بشنوید از آنچه در چند ساعت اخیر بر کشور و مردم گذشت تا واکنش مسئولین داخلی و خارجی به اتفاقات رخ داده

💡 پادکست خبری پادیو امروز ۲۱ دی‌ماه – قسمت ۱۰۲