🔉 براساس گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، چند موشک به هواپیمای اوکراینی شلیک شده است؟

🎙بشنوید از دستگیری عامل کیک‌های آلوده و پمپ بنزین‌هایی که هوا به مردم میفروشند تا توضیحی درمورد معاهده”ان‌پی‌تی”

💡پادکست خبری پادیو امروز ۱ بهمن ماه – قسمت ۱۱۰