🔉 آیا کرونا اولین بار در فرانسه مشاهده شده؟ ➕ تصویب طرحی جنجالی در مجلس

➕ بشنوید از توضیحات رییس جمهور درمورد سهام عدالت و دفن دختربچه ایلامی در شرایطی غیرطبیعی تا اشکالی در مدرک تحصیلی منتخبان گیلان و قتل محقق ویروس کرونا

💡 پادکست خبری پادیو چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۹۹ – پادکست خبری پادیو ۱۹۲