🔉 وحشتناک‌ترین زلزله تاریخ ایران چه زمانی بود؟ ➕ پاشنه آشیل کرونا

🎙 بشنوید از رشد شاخص بورس و زمزمه‌هایی درمورد نقص مدارک تحصیلی منتخبان مجلس اصفهان تا تعیین جریمه برای مخدوش کردن فاصله‌گذاری اجتماعی در پایتخت و آخرین تصمیم گیری‌ها برای برگزاری کنکور و فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها

💡 پادکست خبری پادیو شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۹ – قسمت ۱۹۴