🔉 آیا گسل زلزله فعالی در پایتخت وجود داره؟ ➕ مسئول فعلی افزایش قیمت خودرو در بازار

🎙 بشنوید از مصاحبه پادیو با استاد پژوهشکده زلزله‌شناسی درمورد زلزله اخیر تهران و فاکتورهای ورود مستقیم به بازار بورس تا ارجاع طرح اصلاح قانون انتخابات به مجلس و تغییر در نحوه آمارگیری مبتلایان به کرونا در کشور

💡 پادکست خبری پادیو یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۹۹ – قسمت ۱۹۵