🔉 آیا آتشسوزی در جنگلهای گچساران عمدیه؟ ➕ جزییات مرگ “آسیه پناهی” در حمله شهرداری کرمانشاه

🎙 بشنوید از جزییات فروش سهام عدالت و ادامه اعتراضات در آمریکا تا چند یافته مهم کرونایی و عدم تایید اعتبارنامه سه نماینده مجلس

💡 پادکست خبری پادیو یک‌شنبه ۱۱ خردادماه ۹۹ – قسمت ۲۱۱