🔉 جزییات تبانی فروش ۶۷۰۰ خودرو چی بوده؟ ➕ گفتگو با متهم پرونده سایپا

🎙 بشنوید از آخرین اخبار آتشسوزی جنگلهای زاگرس و پایان ابهام قطعی اینترنت آبان ماه تا تصمیم جدید ایران درمورد جعبه سیاه هوپیمای اوکراین و وضعیت کشور صد روز بعد از درگیری با کرونا

💡 پادکست خبری پادیو دوشنبه ۱۲ خردادماه ۹۹ – قسمت ۲۱۲