دکتر اسفندیار خدایی، کارشناس مطالعات آمریکا در گفت‌وگو با رادیو پادیو:

موضوع عدم پرداخت مالیات ترامپ که در نیویورک‌تایمز فاش شده و در مناظرات هم بایدن به این مساله اشاره کرد، چقدر میتواند در آرای ترامپ و کاهش اعتماد عمومی به او نقش داشته باشد؟

 برای کشوری مثل آمریکا، که اقتصاد و برنامه‌های آن با مالیات پیش می‌رود و این موضوع بخشی از فرهنگ آمریکاست، بله. این موضوع قطعا برای مردمی که خودشان مالیات می‌پردازند مهم است، وقتی ببینند کسی که رییس‌جمهور است و از وضع مالی خوبی برخوردار است، مالیات نمی‌دهد، این موضوع قطعا مسئله‌ساز می‌شود. ترامپ حتی هیچ آمار در این زمینه ارائه نکرد و در جواب آن اتهامات خوب ظاهر نشد. حتی در این فرصت چند روزه هم، اگر می‌توانست مستنداتی با خود همراه داشته باشد، اما این کار را انجام نداد.

مناظره دیشب جوری پیش رفت که هر هواداری، کاندیدای خودش را پیروز میدانست، اما به نظر شما کدام یک از لحاظ داشتن برنامه مشخص یا وجهه عمومی نزد افکار عمومی توانست پیروز شود؟

 پیش بینی میشد ترامپ بتواند موفق شود. چون کسی که رییس‌جمهور است و هرروز در مناظره و مصاحبه با خبرنگاران مختلف است، حضور ذهن بهتری دارد تا کسی که معاون رییس‌جمهور بوده اما زیاد با رسانه‌ها در ارتباط نبوده است. اما اینگونه نبود. در این مناظره برنده مشخصا بایدن است. فردی که لبخند می‌زند بایدن است، فردی که با اشاره دست و زبان بدن گارد پیروز می‌گیرد باید است، فردی که عصبانی و ناراحت است و مدام حرف طرف مقابل را قطع می‌کند، ترامپ است. حتی در رسانه‌های طرفدار ترامپ هم، ترامپ را برنده مناظره اعلام نکردند.

آیاترامپ باتوجه به صحبت‌هایی که دارد، میتواند ادعاکند که تقلب شده و نتیجه را نپذیرد؟ 

 با توجه به الکترال کالج، ممکن است در بعضی ایالت‌ها به چالش بخورد. همین هم می‌تواند نتیجه را با مشکل مواجه کند. اما اگر اختلاف زیاد باشد، این قضیه پیش نمیاید، چون اگر هم اختلافی باشد، معمولا کنگره، می‌تواند در این قضیه دخالت کند، اما اگر ماجرا به دادگاه فدرال آمریکا کشیده شود، ممکن است به ضرر بایدن باشد چون که اکثریت این دادگاه جمهوری خواه هستند.