دکتر مجید عباسپور، رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران در مصاحبه با رادیو پادیو:

با توجه به اینکه چنین صحبتی از سوی مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان شده، آیا نمیتوان تمهیداتی برای حفاظت از جنگل از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست داشت؟

 نظارت بر جنگلها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است ولی از نظر کنترل و اجرا تمهیداتی را نیاز دارد که فقط از عهده سازمان برنمی‌آید و خاک هم جوری نیست که به هر شکل بتوان آن را قاچاق کرد و حجم بالایی دارد. این مسئله ای است که سیستم‌های نظارتی باید روی آن کنترل داشته باشند. به هرحال جلوی این کار حتما باید گرفته شود. چگونگی این امر هم به سازمان‌های مختلفی بستگی دارد. نیروی انتظامی، نیروی اطلاعاتی می‌توانند در این عرصه حضور پیدا کنند. نیروهای نظارتی سازمان محیط زیست هم محدودند و در حد مراقبت از حیات وحش می‌توانند فعال باشند.