گفت‌وگوی محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستاری با رادیو پادیو:

کرونا امروز یک بحران، نه تنها در کشور ما، بلکه یک بحران جهانی است. مهم‌ترین چیزی که بیماران کرونایی نیاز دارند، مراقبت است. خیلی از این مراقبت را پرستاران انجام می‌دهند. می‌شود گفت، بیشترین بار کرونا بر دوش پرستاران است. دولت به نوعی کار را رها کرده است و این رها کردن پروتکلهای بهداشتی و برداشتن محدودیت‌ها، باعث می‌شود این بار به بیمارستان و روی دوش پرستاران بیاید. هرچه محدودیت‌ها، کمتر باشد، مراجعه به بیمارستان‌ها بیشتر است. در بیمارستان‌ها دو عامل وجود دارد، یکی نیروی انسانی و دیگری حمایت از پرستاران که اگر در این دو بحث، دولت کمک نکند، مردم آسیب میبینند و اسیب ان مرگ و میر است. اگر تعداد نیروی پرستار را به یک کفه ترازو تشبیه کنیم، استانداری دارد، هرچه از آن استاندارد، نیرو کمتر شود، مرگ و میر بالاتر می‌رود. نه فقط در کرونا بلکه این یک اصل است، چون خطا بالاتر می‌رود. این روزها خیلی هیاهو می‌کنند که به پرستاران رسیدگی می‌شود، اما این موضوع مبتنی بر واقعیت نیست. کرونا باعث شده تا ۵ هزار نفر نیروی پرستاری از چرخه خارج شوند. درصد بالایی از پرستاران به کرونا مبتلا شدند و اینطور هم نیست که پرستار بعد از طی دو هفته نقاهت برگردد، خیلی از پرستاران هستند که زمان این دو هفته برایشان بیشتر شده، چون ریه ها درگیر شدند. چند هزار نفر به شکل های مختلف کارشان را رها کردند و قرارداد یا طرحشان را تمدید نکردند. مردم عزیز ما شان اجتماعی پرستار را برای کرونا درک می‌کنند اما دولت به جای نیرو گرفتن، نیرو نگرفته و خیلی هم برای پول هیاهو می کنند، اعلام می‌شود که هزار میلیارد از سوی سازمان برنامه و بودجه برای معوقات پرستاران پرداخت شده اما ورود سرمایه به بخش بهداشت و درمان بیش از این مبلغ است.