دکتر محمدعلی سیدحسینی، معاونت حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در گفت‌وگو با رادیوپادیو:

اساسا چالش چیست؟

چالش مومو جدید نیست، سالهای قبل هم وجود داشته، اما اگر در کشور هم اتفاق افتاده باشد، به تازگی از طریق واتس اپ است. اما اساسا چالش‌ها شبیه یکدیگر هستند. یک اپراتور پشت قضیه وجود دارد و اینکه یک سری مراحل را یک اپراتور عمومی که اکثرا هم خارج از کشور هستند، نوجوانان را ترغیب میکنند تا یکسری کارهای خطرناک انجام دهند و بعد مستندات آن را که شامل عکس و فیلم است، برای انان ارسال کنند، تا بتوانند آن مرحله ساختگی که چالش ایجاد کرده بگذرانند و به مراحل بالاتر برسند. چون این کار به تدریج اتفاق میفتد، شدت کار را برای کسی که به این چالش ورود کرده می‌گیرد. این موضوع بازی نیست و به بازی‌ها هم ارتباطی ندارد. این چالش توسط اپراتور به صورت خیلی مخفیانه انجام می‌شود، به این شکل که در گروهی اضافه میشوی بعد در آن گروه از یکنفر پیام ناشناس دریافت می کنی و آن پیام ناشناس را که دریافت کنی، به یکنفر میرسی، این فرد یکسری مراحل را می‌گوید که انجام دهی و بعد از آن مراحل تو را به اپراتور دیگری وصل میکنند. داوطلبانه شروع می‌شود اما داوطلبانه ادامه پیدا نمی‌کند. شخصی که وارد این ماجرا میشود، یکسری مدارک از او میگیرد که مجبور به ادامه میشود.

آیا سود یا منفعت خاصی در پشت پرده ایجاد این چالشهاست؟

این چالش‌ها بیشتر بحث‌های روانشناختی است و روی نقاط ضعف شخصیت افراد کار میکند. آن افراد هم برای اینکه خود را اثبات کنند، و نشان دهند آن نقاط ضعف را ندارند، این کار را انجام می‌دهند. اینکه هدف آن چیست و چرا چنین چالشی راه می افتد، خود کسانی که این چالش‌ها را دنبال می‌کنند، مشکلات روحی دارند. فکر نمیکنم پشت آین مساله بحث‌های تجاری یا اقتصادی باشد. اگرچه ممکن است حتی قربانیانی که در ایران برای این چالش مطرح می‌شود مانند نهنگ آبی واقعی نباشد. اما ممکن است فشارهای روانی‌ای که الان وجود دارد، زمینه‌ای را فراهم کند تا چنین اتفاقاتی شکل بگیرد.