دکتر علی بیگدلی، کارشناس آمریکا در گفت‌وگو با رادیو پادیو:

اصلا انتخابات آمریکا قابل پیش‌بینی نیست. حتی تا روز آخر هم نمی‌توان پیش‌بینی کرد، چون انتخابات آمریکا، پیچیده و مبهم است. باتوجه به اینکه این انتخابات دومرحله‌ای است، تقریبا غیرمستقیم است و مردم دخالت مستقیم، در تعیین رییس‌جمهور ندارند. در درجه‌ی بعدی انتخابات امریکا زد و بندهایی به صورت پنهان دارد و لابی‌ها قدرتمند عمل میکنند چون این کار خلاف قانون نیست. طبق سنت امریکا چهارم نوامبر نتایج اعلام میشود، اما اینبار یک انتخابات استثنایی در تاریخ آمریکا در پیش است. آمریکا دچار یک دو قطبی با گسل عمیق شده، همچنین شرایط در موقعیتی است که مردم و کالج‌های انتخاباتی باید تصمیم سریغی بگیرند. حتی پیش‌بینی من این است که بعد از سوم نوامبر، طرفداران ترامپ دست به شورش اجتماعی بزنند. وضعیت انتخابات این دوره پیچیده، مبهم و پرهیجان است، حتی ممکن است به کنگره و دیوان عالی کشیده شود و شکایاتی که به احتمال زیاد ترامپ مطرح خواهد کرد.