روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: تهمت جدید احمدی‌نژاد به مقامات، سؤال‌های جدیدی را درباره او ایجاد کرده است.

محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای گفته: مقامات ایرانی از بهداشت جهانی پول گرفتند و روی هزاران نفر از مردم ایران دارو آزمایش کردند!

انتشار این تهمت در فضای مجازی موجب شده کاربران بپرسند آیا تشویش اذهان عمومی شامل رئیس‌جمهور سابق هم می‌شود یا او همچنان با این قبیل اقدامات خلاف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد ماند؟

گفت و گو با دکتر محمد شریف‌شاهی، حقوقدان:

باتوجه به اظهارات رییس جمهوری سابق ایران که اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، آیا نهاد نظارتی برای بررسی عملکرد اعضای مجمع تشخیص وجود دارد؟

طبق اصل صد و دوازدهم قانون اساسی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط رهبری عزل و نصب می‌شوند. همچنین مدت معینی هم برای تصوی مسئولیت پیش بینی نشده است. بر این أساس، مسئولیت اعضای مجمع در برابر مقام رهبری است و آنچه آیین نامه مجمع تعیین می‌کند. براساس، آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمانت اجرایی برای تخلفات اعضا درج نشده و از مصادیق تخلفات اعضا نیز، ذکری به میان نیامده است. اگر ما بخواهیم تفسیری بر مبنای قانون اساسی داشته باشیم، از آنجا که اعضای مجمع به عنوان هیات مستشاری مقام رهبری شناخته می‌شوند و مشاوره دهنده به رهبری در وظایف ایشان از جمله تشخیص مصلحت نظام هستند، طبیعتا اگر تخلفی در انجام وظایف داشته باشند یا تخلفات دیگری داشته باشند که مستوجب مسئولیت است، مقام رهبری این امکان را دارند که اعضای مجمع را همانطور که نصب می‌کنند، عزل کنند.

آیا مصاحبه اخیر رییس‌جمهوری سابق با رسانه‌های خارجی، موجب مسئولیت خواهدشد؟

به طور مطلق برای مصاحبه با رسانه‌های خارجی منعی وجود ندارد. براساس نظام قانونی ایران و قانون اساسی، فعل یا ترک فعلی مستوجب تعقیب و مسئولیت است که، برای آن مجازاتی تعیین یا در مقررات منع شده باشد. در قوانینی کیفری ایران، موردی وجود ندارد که مصاحبه با رسانه‌های خارجی جرم تشخیص داده شده باشد و از این منظر مسئولیتی به وجود نمی‌آید. البته اگر در ضمن مصاحبه، افراد و اشخاص مطالبی بیان کنند که، به طور مستقل جنبه جرم داشته باشد (توهین، افترا یا افشای اطلاعات خصوصی و …)، به صورت مستقل قابل تعقیب است.