گفت‌وگوی دکتر مینو محرز با رادیو پادیو درمورد چرایی نخریدن واکسن‌های خارجی:

ما می‌توانیم واکسن را خریداری کنیم. اگر بتوانیم پول را جا به جا کنیم. واکسن کرونای فایزر هم، باوجود آنکه هواپیمایی ایران اعلام کرده امکان انتقال آن را دارد، دمای منفی ۷۰ درجه کار را مشکل میکند. مدرنا هم به تازگی تاییدیه گرفته است. اگر بتوانند واکسن را وارد کشور کنند، هیچ مشکلی ندارد. ما واکسن آنفلوآنزا را هم با شرایط سخت وارد کشور کردیم. بهترین و راحتترین واکسن، آکسفورد است. در هر صورت، واکسنهایی که در ایران هست؛ جوابگوی این افراد نیست و باید از خارج تهیه کنند. مردم فکر میکنند، به راحتی میشود واکسن را تهیه کرد، امام اینطور نیست و کشورها در نوبت هستند چون آمریکا تزریق به شهروندان خودش را در اولویت دارد. بنابراین ایران مشکل تهیه واکسن را دارد و الا دنبال خرید آن هست و باید هم واکسن خارجی تهیه کرد. مردم باید بدانند که دولت بخاطر تحریم ها نمیتواند واکسن را وارد کند.