گفت‌وگوی دکتر مسعود یونسیان، اپدمیولوژیست در باره کرونای انگلیسی:

آیا شدت یافتن سرایت کرونا در روز های اخیر در خوزستان میتواند به علت کرونا انگلیسی باشد؟

ویروس‌هایی از این دست که اصطلاحا به آن‌ها ویروس RNA می‌گویند، پیامهای ژنتیکیشان خیلی زود تغییر می‌کند و جهش زیاد رخ میدهد. تاکنون شاید چندهزار جهش شناسایی شده و چند ده هزار جهش اتفاق افتاده است. بعضی از این جهش‌ها هیچ تاثیری در بیماری زایی یا در سرایت ندارد، بعضی دیگر وضعیت سرایت را کاهش میدهد و طبیعتا جهش‌هایی که سرایت پذیری را افزایش دهند، باقی میمانند و به تدریج به گونه قالب ویروس تبدیل میشوند. جهش کشف شده در انگلیس، برزیل و آفریقای جنوبی مستقل از هم اتفاق افتادند، از کشوری به کشور دیگر وارد نشدند. در کشوری که انتقال زیاد صورت بگیرد، جهش هم فزاینده است. قفل و کلیدی که بین ویروس و بین سلول بدن انسان اتفاق می‌افتد، هرچقدر حالت پذیرش و چسبندگی آن به گیرنده‌های سلول بهتر شود، سرایت پذیری آن افزایش پیدا میکند. چیزی که درمورد ویروس‌های جهش یافته تاکنون میتوان گفت این است که سرایت پذیری جهش پیدا کرده است. شواهدی هم درباره افزایش شدت بیماری و کشندگی به صورت پراکنده گفته شده ولی هنوز من نمیتوان به قطعیت بگویم که شدت بیماری هم براساس مستندات منتشر شده افزایش پیدا کرده یا نه. امکانات تشخیصی ما هنوز خیلی کامل نیست و همین سرایت پذیری ممکن است موجب این شود که ویروس بیش از تصور ما در جامعه گسترش پیدا کرده باشد و شاید همین افزایشی که ما در بعضی از استان‌ها به خصوص خوزستان ناشی از این باشد که این ویروس انگلیسی در آنجا در حال انتشار است.

نحوه تشخیص کرونای انگلیسی چگونه است؟ آیا علائم متفاوتی با کرونای عادی دارد؟

علائم آن فرقی نمیکند. آنقدر طیف علائم مبتلایان به کرونا متفاوت است، از بدن درد ساده بگیرید تا تب و سرفه شدید که از روی علائم بالینی نمیتوان این را تشخیص داد. پی سی آر معمولی هم که برای تشخیص ابتلا به کرونا داریم، برای بخش جهش یافته حساسیت ندارد، بنابراین با پی سی آر معمولی هم نمیتوان جهش یافتگی را تشخیص داد. باید از روش‌های سیکوئنسیم استفاده شود که این روش‌های سیکوئنسیم تعداد زیادی از ژن‌ها را جستجو می‌کند، از جمله ژنی که ما انتظار داریم. درواقع کاری که انگلیسی‌ها کردند که بعضی‌ها به غلط می‌گویند لاپوشانی کردند همین بوده. آنها جهش‌ها را ثبت کردند، اما چند هفته تا چند ماه بعد که میبینند بیمارانشان به شدت افزایش یافته و توجیهی برای آن نیست، جهش را پیدا کردند.