اوضاع نابسامان بیت‌کوین در ایران

بشنوید از قرض دولت از مردم و روایت خواهر زنده بابک خرمدین از وضعیت والدینش تا برگزاری جام‌جهانی هر دو سال یکبار

پادکست خبری پادیو شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ – قسمت ۴۹۱