گفت‌وگوی پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری با رادیو پادیو:

باتوجه به قوانین و مقرراتی که در حال حار در کشور جاری و ساری است، حمایت قابل توجهی از کودکان و نوجوانان از طرف والدین یا نامادری و ناپدری یا سایر بستگان مثل برادر، خواهر، دایی، عمو و غیره مورد اذیت و آزار روحی و روانی یا جسمی و جنسی قرار بگیرند. قانون حمایت قابل توجهی که موجب پیشگیری از استمرار و ادامه اینگونه جرایم دهشتناک در جامعه شود، وجود ندارد. متاسفانه در زمانهای متوالی شاهد انتشار چنین رخدادهای فجیعی از رسانه‌های گروهی هستیم. البته بسیاری از اینگونه جرایم غیرقابل بخشش، به صورت پنهانی و مخفی صورت میگیرد و از دید رسانه‌های گروهی و فیلمبرداری و آشکار شدن پنهان میماند و کودکان بی گناه از حمایت این قوانین ناقص نیز برخوردار نمیشوند. خلاصه کلام، با توجه به قوانینی که در حال حاضر وجود دارد، چنانچه، پدر مرتکب چنین جرایمی بشود، مجازات وی به جهت رابطه پدری که با فرزندش دارد نسبت به سایرین مجازات سبکتری است. حتی اگر پدر مرتکب قتل فرزندش بشود، از قصاص معاف است و مشمول مجازات تعزیری میشود اما سایر افراد نظیر مادر، نامادری یا ناپدری و سایر بستگان کودکان، اگر اثبات شود که نوجوان را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند، برابر قانون تعزیرات، مجازات تعزیری دارند و چنانچه این آزار باعث جراحت در بدن کودک شود، دیه هم از شخص جانی به کودک قربانی تعلق میگیرد.