از آخرین جزییات واکسن ایرانی کرونا چه خبر؟ گفت‌وگو با دکتر مینو محرز، مسئول تیم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کوو ایران برکت در رادیو پادیو:

واکسنی که ما بر روی آن کار میکنیم و نوع تضعیف شده کروناست، مرحله اول کارآزمایی بالینی را می‌گذراند، که هدف این مرحله، سنجیدن عوارض جانبی آن است، که خوشبختانه در بین ۳۵ نفری که ما تا کنون آزمایش کردیم، موردی از عوارض جانبی ندیدیم. البته این رقم باید به ۵۶ نفر برسد و بعد از گذر از این مرحله، سراغ مرحله دوم میرویم، که روی ۳۰۰ نفر کار می‌شود، که سن بالای ۵۰ سال را نیز شامل خواهدشد. فعلا درمورد اثربخشی واکسن نمیتوانیم صحبت کنیم، چون هنوز تعداد کافی نیست. ان‌شاالله در مرحله دوم، بیشتر مشخص میشود. خبر خوب دیروز هم این بود که واکسن ایرانی کرونا برروی نمونه انگلیسی هم اثربخشی دارد.