در دولت روحانی طی طول سال‌های گذشته، چه اقدام ثمربخشی در حوزه زنان انجام شد؟ گفت‌وگو با دکتر زهرا شجاعی، ریاست مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات:

در دولت روحانی، باتوجه به انتصاب شایسته شهیندخت مولاوردی، به عنوان کسی که هم در حوزه زنان صاحب نظر بود و هم سابقه مدیریتی در حوزه زنان داشت، یعنی هم تجربه عملی داشت و هم دارای اندیشه نظری بود، ریل گذاری خوبی در حوزه رنان صورت گرفت. در برنامه ششم توسعه، اصول و مواد خوبی تصویب شد. مساله عدالت جنسیتی که در برنامه پنجم و ششم توسعه تلاش شده بود تا گنجانده شود، که حتی با واژه آن مخالفت کردند، اما در برنامه آمد و برنامه ریزی‌هایی در حوزه تحقق عدالت جنسیتی صورت گرفت. مسائل زنان حوزه وسیع و گسترده‌ای دارد. مشکلات زنان هم برخی تاریخی و ریشه‌ای است و به فرهنگ جامعه مربوط میشود، مساله‌ای نیست که بتوان در یک مدت کوتاه آن را حل کرد. اما اقداماتی که صورت گرفته از جمله اینکه: درصد مدیریت زنان در دستگاه‌های دولتی، ۵ درصد بوده و به ۲۵ درصد رسیده، درست است که ما وزیر زن نداریم، اما باید توجه داشت که با وزیر زن مشکلات زنان حل نمیشود. چون وزیر زن باید به حوزه ماموریت خودش بپردازد. بنده البته مخالف وزیر زن نیستم، بلکه مشوق هم هستم، اما مثلا وزیر زنی برای تصوی وزارت امور خارجه باید به حوزه بین‌الملل بپردازد نه زنان. از بابا اینکه ما بگوییم جایگاه زنان ارتقا پیدا کرده، وزیر زن لازم است. در حوزه مدیریتی اما ما الان تعدادی معاون استاندار زن داریم. تعداد سفرای خانم به ۵ نفر رسیده است. به اعتقاد من در حوزه زنان، دولت روحانی نمره قابل قبولی میگیرد.