گفت‌وگو با دکتر اسماعیل کهرم پرنده‌شناس که درباره مطرح شدن «بوتولیسم» به عنوان علت مرگ پرندگان مهاجر میانکاله اظهار می‌کند:

در میانکاله ما صیاد داریم که ماهی می‌گیرد، شکارچی داریم که شکار می‌کند، کشاور داریم که که زمین را شخم می‌زند، گله‌دار داریم و در مقابل همه آن‌ها گارد محیطزیست است. اینها باهم اختلاف پیدا می‌کنند و تضاد منافع. یکی دنبال صید است و مامور محیط زیست اجازه نمی‌دهد، پس می‌رود دنبال تهدید اینکه اگر دفعه دیگر این اتفاق بیفتد من سم میریزم. ۴ سال پیش هم سم ریختند و ۷۰ هزار پرنده دچار مسمومیت شده و مردند. سازمان دامپزشکی برای تلفات امسال هم اعلام بوتولیسم کرده است، سال گذشته قرار شد سم را به خارج بفرستند، که به آلمان هم ارسال شد. بنده پیشبینی کردم که هرگز نتیجه این آزمایش روشن نمیشود، همانطور هم که دیدیم روشن نشد. ما ۲۵۲ تالاب در ایران داریم، سوال من این است که چرا فقط بوتولیسم در میانکاله  رخ داده است؟ اما به کار بردن سم اساسا رسمی در میانکاله است، ما سابقه داریم که صیاد ماهی نزد مدیرکل محیط زیست رفته و گفته محیط‌بان از من پول گرفته و من را کتک زده، اگر من در تالاب سم ریختم بدانید که قضیه از چه قرار بوده است. اگر شما یک قوطی ساروین را بگیری و سه سال در آن را باز نکنید، ورم میکند، وقتی آن را باز کنید سم بوتولیسم تولید میکند. سم بوتولیسم مختص فضاهای بدون اکسیژن است نه تالاب. میانکاله ۶۸ هزار هکتار است و بومیان آن را مانند کف دست میشناسند. اگر سازمان محیط زیست تایید کند که در تالاب تعمدا سم ریختند، باید تجهیزات یا محیط بان اضافه کند، که چنین تجهیزات و بودجه‌ای وجود ندارد.