در خصوص بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری و سرنوشت جدید برجام با توجه به دولت جدید امریکا گفتگویی داشتیم با آقای اسفندیار خدایی، کارشناس مسائل امریکا:

قیل و قال زیاد است و افراد مختلف با انگیزه‌های متعدد، صحبت‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند، بعضی از آنها مخالف برجام و بعضی دیگر موافق برجام هستند. آنچه مشخص است، بایدن به دنبال بازگشت به برجام است. خبری منتشر شد که بایدن بدون بازگشت به برجام قصد کم کردن فشارها بر ایران را دارد. اما به این خبر به طور رسمی پرداخت نشد، چراکه بیشتر شبیه تحلیل بود. حتی این خبر به نوعی دیگر یک توافق محسوب نمیشود بلکه باید طرف مقابل نیز شروط را بپذیرد. اما در هفته اخیز اقداماتی انجام شده که می‌توانی از آنها به عنوان پالس مثبت صحبت کنیم. انتصاب رابرت مالی، یک پالس مثبت است. همچنین محمدجواد ظریف در خصوص اینکه چه کسی باید اولین قدم را بردارد گفته این امر میتواند مرحله به مرحله انجام شود. آنچه رهبر انقلاب گفتند صحبتی کلی مبنی بر برداشته شدن تحریمها بود. آنچه که مهم است، این است که محدودیت‌های ایران وجود نداشته باشد حالا اسم آن را تعلیق یا چیز دیگری بگذاریم.