دکتر مصطفی قانعی‌راد، دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا از نحوه واکسینه شدن مردم تا ابان ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با رادیو پادیو می‌گوید:

وقتی ما صحبت از واکسیناسیون سراسری میکنیم، یعنی گروه‌هایی که نه در معرض خطرند، نه دلیلی بر فوت آنها وجود دارد. اصل در چنین جایی بر این است که زنجیره قطع شود. با توجه به تولید داخل که در حال شکل‌گیری است و اواخر خرداد ماه به بازار وارد میشود، بنابراین این احتمال هست که گروه های دیگر تا قبل از آبان همه واکسینه شده باشند و در حقیقت واکسیناسیون مردم عادی از این ماه آغاز شود.