گفتگو با دکتر سیدداود آقایی، کارشناس مسائل بین‌المللی:

قصد این نیست که ما از ان پی تی خارج شویم. ما از پروتکل الحاقی خارج میشویم. ان پی تی یک معاهده رسمی است، اما پروتکل الحاقی را ما به صورت داوطلبانه پذیرفتیم و به بازرسی‌های بازرسان آژانس مربوط می‌شود که هرازگاهی میخواهند بازرسی را انجام دهند اما پروتکل ملزم به معاهده ان پی تی است. این یعنی ما به طور داوطلبانه پذیرفته‌ایم که بازرسان اژانس برای اطمینان خاطر از جاهای مختلف در زمان‌های مختلف بازدید به عمل بیاورند. برخلاف ادعاهایی که پیش از برجام ذکر میشد مبنی بر اینکه فعالیت ما صلح امیز نیست و در مسیر دستیابی به سلاح‌های اتمی حرکت میکنیم، پروتکل الحاقی را پذیرفتیم که اعلام کنیم مساله پنهان و مخفی نداریم، همه چیز قابل مشاهده است. این موضوع هم اطمینان خاطری را ایجاد کرد و آژانس هم اطمینان پیدا کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحت نظارت آژانس قرار دارد و این بازرسی‌ها مرتب انجام میشد. طبیعی است که خروج از پروتکل الحاقی به معنی پرده کشیدن بر فعالیت‌های هسته‌ای است که دنیای خارج نمیتواند ببیند و مشاهده کند که چه میگذرد. سخت است و برای انها بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود، اما آنها هم باید بدانند که هر روشی خواستند را نمیتوانند انجام دهند. به نظر من این مساله یک راهکار کوتاه مدت است.