بر اساس طرح جدید مجلس برای سقط جنینی که مشکل جسمی یا ژنتیکی دارد، علاوه بر دکتر، دو فقیه و یک قاضی باید نظر بدهند. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد. با طرح جدید مجلس، سقط قانونی جنین پروسه پیچیده‌تری از قبل پیدا کرده است. رایحه مظفریان، فعال حقوق زنان در گفتگو با پادیو به بررسی این موضوع پرداخت:

در این مصوبه کلا حق زن نادیده گرفته می‌شود به این صورت که وقتی نوبت به سقط جنین می‌رسد نه تنها رضایت شوهر لازم است بلکه زن با چالش جلب رضایت چند مرد دیگر هم مواجه است و باید بتواند آن‌ها را قانع کند که فرزند ناسالم نمی‌خواهد. همیشه طرح‌ها برای تصویب شدن باید پروسه‌ای طولانی را سپری کنند و اگر این طرح سریع تصویب شود به این معنی است که مجلس از قبل برای ورود به چنین موضوعاتی آماده شده است. مجلس به این موضوع فکر نمی‌کند که وقتی طرح‌هایی برای افزایش جمعیت را طراحی می‌کند تنها زنان را هدف قرار می‌دهد و مسئولیتی برای مردان تعریف نمی‌شود. در چنین طرح‌هایی تنها زنان هدف قرار می‌گیرند و تمام مسئولیت بر گردن زنان قرار می‌گیرد. این قوانین برای پدران مسئولیتی را در نظر نگرفته‌اند.