وزیر بهداشت امروز اعلام کرد که: ۳ مورد قطعی ابتلا به کرونای آفریقایی جنوبی در یکی از استان های جنوبی کشور شناسایی شده است.

ویروس افریقایی، یکی از گونه‌های ویروس کروناست . چندین ماه است در دنیا تاخت و تاز میکند که به واکسن استرازنکا مقاوم است. یعنی افرادی که واکسن آسترازنکا تزریق کردند به احتمال ۶۰ یا ۷۰ درصد نمیتوانند مقابل این ویروس مقاومت کنند. این موضوع از این نظر مهم است که چنانچه ویروس آفریقای جنوبی هم مثل ویروس انگلیسی در کشور شیوع پیدا کند، تعداد افرادی هم که واکسن زدند سرشان بدون کلاه میماند. اما مثل ویروس انگلیسی خیلی سریع از یک فرد به فرد دیگر منتقل میشود. بعضی از فرمهای آن شدید میشود و ممکن است منجر به بستری در بیمارستان و آی سی یو شود. میزان مرگ و میر در این ویروس کمی بالاتر از سایر گونه های کروناست، اما میزان آن قابل توجه نیست.