چرا شکر چند نرخی و نایاب است؟

قاسم حسن‌علی: اول سومدیریت، دوم قیمت گذاری دستوری، سوم پنج گانگی نرخ حال حاضر، چهارم گرانفروشی، پنجم سودجویی. مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم دادند تا شکر به وضعیتی دربیاید که امروز میبینید. در حال حاضر ما پنج نرخ برای شکر داریم. ۶۶۵۰ تومان برای واحدهای صنعتی برای تولید، ۸۷۰۰ تومان قیمت مصرف کننده یک کیلویی، ۱۱۵۰۰ توامن یک قیمت دیگر برای واحدهای بنکداری، همین ۱۱۵۰۰ چون به مقدار کافی به متقاضیان تزریق نمیشود، با قیمت ۱۳۵۰۰ به صورت کیسه‌های ۵۰ کیلویی به فروش میرسد. تا زمانی که این ارزهای دولتی هست و چنین محدودیتی در واردات وجود دارد، همه نتوانند ازادانه واردات و صادرات انجام دهند، مشکلات ارزی باعث میشود در مقطعی فراوانی کالا و در مقطعی دیگر با کمبود کالا مواجه باشیم.