بررسی روند کاهشی نرخ ارز در گفت‌وگو با سیدکمال سیدعلی، کارشناس بازار ارز:

وقتی قیمت ارز با شرایطی که یعد از خروج امریکا از برجام پیش آمد بالا رفت، بنابراین با انتخاب بایدن رشد قیمت ارز متوقف شد، همان موقع بنظر میرسید که قیمت ارز ۳۰ درصد کاهش یابد و به نرخ ۲۲ و ۲۳ هم رسید اما دو مرتبه تا ۲۵ تان رفت. مادامی که التهابات سیاسی ما کم شود، این مقطع به دو بخش تقسیم میشود. آنچه مشخص است، آن است که با برداشتن تحریم‌ها، بلاخره آن التهابات سیاسی، انتظارات تورمی و شرایط تجارت ما که خیلی آسیب دیده بود، به نحو بهتری انجام خواهدشد. اما ما خیلی راه داریم و یکی از اینها تصویب اف ای تی اف است. اما اگر این اتفاقات به همین شکل و به طور مثبت طی شود، آن زمان دیگر مسائل اقتصادی تعیین کننده این است و اینکه شرایط ما در نقطه‌ای به ثبات برسد. کاهش یکباره نرخ ارز هم باید به نحوی باشد که شوکی به بازار وارد نکند. البته کشش پذیری صادرات ما در رابطه با موضوع نرخ ارز حداقل در آمار ۵ سال اخیر نشان می‌دهد که خیلی زیاد نبوده است. ما به دلیل ضعف تولید و مشکلات تحریم، نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز، صادرات خود را افزایش دهیم به دلیل اینکه پتانسیل در داخل و زیرساخت‌ها وجود ندارد. اما مرحله بعد، آنچه میماند، آن است که ما بازرهای بین‌المللی به رویمان باز شود و هزینه نقل و انتقالات نیز کاهش یابد. خود کاهش هزینه نقل و انتقالات روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. حتی تا مبلغ ۲۵ درصد بنظرم این تاثیرگذاری وجود دارد. ضمن اینکه اگر روابط ما با سیاست‌های بین‌المللی و دنیا عوض شود، بحث این به میان می‌آید که اعتبارات اسنادی ما مورد قبول واقع شود، بحث ورود سرمایه به کشور ما هم صورت خواهد گرفت.