خودروسازها، قطعاتشان را از منابع خارجی تامین می‌کنند و در آن بخش به ارز نیاز دارند. بخشی هم در منابع داخلی هست. قیمت ارز و شرایط تورمی کشور، لحظه‌ای تغییر پیدا نمی‌کند، یعنی اینطور نیست که وقتی در عرض یک هفته دلار کاهش می‌یابد، شاید خرید خودروساز هم هفته‌ای صورت گیرد. تامین قطعه و حمل و نقلی که صورت گرفته از ۴ ماه پیش بوده و در زمانی صورت گرفته که قیمت ارز نسبت به قبل خود جهش داشته است. هزینه‌ای به خودروساز در زمان خود تحمیل کرده که در آن زمان، افزایش قیمت نداده و حالا باتوجه به محاسبه تورم زمستان و تورم سالانه که برابر گرفتند هشتاد درصد به قیمت خودرو اضافه کردند. این داستانی است که به ماقبل برمی‌گردد. خودروساز قطعاتش را مثلا با دلار ۲۶هزارتومنی خریده و انبارش را پر کرده، خودرو یک شبه نمیتواند ارزان شود. خودرو به زمان نیاز دارد تا ارزان شود، باید این قطعات تمام شده و دلار به ثبات برسد و با قیمت دلار جدید قطعه بخرد تا قیمت پایین بیاید. در کنار این یکسری هزینه‌ها افزایش پیدا کرده و این هزینه‌ها در همه چیز اعم از موادغذایی هست. این گرانی یک حقیقت تلخ در اقتصاد جامعه است.