گفت‌وگوی رادیو پادیو با مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق درمورد خاموشی‌های اخیر:

چرا قطعی‌های اخیر برق بدون برنامه اتفاق افتاده است؟

در زمانی ما جدول خاموشی رسمی اعلام میکنیم، که اطمینان حاصل کنیم، قرار است این کمبود برق، شکاف بین تولید و مصرف برق در جامعه مستمر و مدام باشد. ما اساسا در صنعت برق، باتوجه به شرایط خاصی که کشور در کرونا دارد و تاثیر بسیار زیادی که هر لحظه از زندگی مردم به برق گره خورده، ما اساسا بنایی برای اعلام خاموشی نداریم. این موضوع نیازمند یک همکاری دوطرفه بین مصرف کنندگان و ماست. ما امسال، دو اتفاق را مدیریت میکنیم تا خاموشی کمتر باشد. یکی به دلیل گرمای بسیار زیاد هوا و بارش کم باران است که باعث شده سطح آب چاه‌های کشاورزی پایینتر رفته و کشاورزان با مقدار مصرف بیشتری در حال مصرف برق هستند. بارش‌های کم باعث شده تا ما ۳۰۰هزار مگاوات نیروگاه برق آبی را از دست بدهیم. یک پدیده دیگر رمزارزها هستند، که البته ما تمام رمزارزهای مجازی را که با آنان قرارداد داریم موظف کردیم که تا پایان شهریور فعالیت خود را متوقف کنند. قول میدهیم که این خاموشی‌ها را برطرف کنیم.

درصورتی که در اثر قطعی برق به وسایل مصرفی مردم اسیب وارد شود، آیا میتوانند خسارت دریافت کنند؟

همه مشترکین برق دارای بیمه هستند، البته شرکت بیمه‌گذار یک قواعد قانونی دارد. اگر حادثه‌ای رخ داده میتوانند در اپلیکیشن برق من، گزینه دریافت خسارت بیمه، موعد را ثبت کنند. آنچه که در توان ما بوده این است که پشتوانه بیمه‌ای برای مردم فراهم کنیم. بیمه حادثه را بررسی میکند و اگر خسارتی باشد در حد توان بیمه پرداخت خواهدشد.