آیا استفاده از واکسن ایرانی، بی‌خطر و تضمین شده است؟

طبق پروتکل جهانی درمورد واکسن، مرحله اول ان است که ببینیم عارضه مهمی دارد یا نه؟ که این مرحله ما در داوطلبان عارضه مهمی نداشتیم. در مرحله دوم هم میزان آنتی بادی که علیه ویروس ایجاد می‌کند بررسی می‌شود و در این مرحله هم نتیجه رضایت بخش بود، آنتی بادی که در خون وجود داشته ۸۰ درصد بوده و در کشت سلولی بالای ۹۰. در مرحله سوم این دو بعد را در جمعیت بیشتری از داوطلبان آزمایش میکنیم. همیشه این مراحل در مقایسه با افرادی است که واکسن نما گرفته‌اند. این مراحلی است که یک واکسن به طور طبیعی باید طی کند تا مجوز بگیرد. بنابراین ما تا مرحله دوم که کامل شده و نتایج ان را هم دادیم، هم اثربخشی خوب بوده و هم عارضه نداشته است. در مرحله سوم هم ۱۰ هزارنفر واکسن تزریق کردن و ۱۰ هزارنفر دیگر باقی مانده است. چون احتیاج به واکسن هست، تقاضای مصرف اضطراری وجود دارد، برای اینکه زودتر واکسیناسیون به کمک کشور بیاید. تا اینجا که علمی و خوب پیشرفته، به عقیده ما واکسن تضمین شده است.

آیا به مجوز سازمان جهانی بهداشت برای تزریق واکسن نیاز است؟

برای مصرف داخلی، نیازی نیست. سازمان غذا و داروی کشورها، معمولا تایید میکنند. اما برای اینکه ما بخواهیم تایید سازمان بهداشت جهانی را بگیریم، باید مقالات این نتایج را بنویسیم.