[taq_review]

از برجام و گام‌های واکنشی آن چه میدانید؟
ایران در مقابل خروج آمریکا از برجام، دست به چه واکنشی زده؟!
خلاصه ی این توافق، به زبان ساده را در پادکست ویژه برنامه قسمت اول برجام بشنوید.