🔊 بشنوید ❤️ خبرهای خوب از کرونا
🔹نترسیم، اما احتیاط شرط عقله و نکات بهداشتی رو رعایت کنیم😷