در دیدار روحانی با رهبری چه گذشت؟

۱۴۰۰/۱۰/۶ ۱۰:۴۰:۱۳