عضو انجمن اقتصاد دانان ایران:‌ حرف های وزیر کار دل خوش‌کنی و پوپولیستی است.

۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۹:۵۴:۰۳