خروج قطار مشهد-یزد از ریل با بیل مکانیکی!

۱۴۰۱/۳/۱۸ ۸:۴۷:۳۵