کارشناس و تحلیلگر سیاسی:‌ در این دوره از مذاکرات شکست معنی ندارد.

۱۴۰۰/۱۰/۸ ۱۰:۲۱:۲۰