کشتن دختران در عصر جاهلیت، اعدام کودکان در قرن ۲۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۸:۲۳:۲۵