بی‌توجهی طالبان به حدود مرزی با ایران!

۱۴۰۱/۲/۴ ۷:۲۹:۱۶