مدیر مرکز پیشبینی هواشناسی: مسئولین در این بحران کار خیلی شایسته ای انجام داده اند.

۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۸:۵۶:۵۱