زلزله‌ای مرگبار در همسایگی ایران

۱۴۰۱/۴/۲ ۷:۵۴:۲۶