سرعت اینترنت، بالاتر از افغانستان؟!

۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۹:۰۸:۴۱