🎙بشنوید از ممنوعیت‌های ایام محرم – ماجرای مداحان اسرائیلی و برگزاری دربی در روز غیرتعطیل!

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

دریافت صدای شما:

https://t.me/Padio_BOT