🎙بشنوید از فالش خونی سلبریتی‌ها در کنسرت تا ماجرای بازداشت مدیر یکی از گمرکات!

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

دریافت صدای شما:

https://t.me/Padio_BOT