بررسی روزنامه‌های امروز و صدای شما – 🕰 ۱۰ دقیقه 

🎙بشنوید از سفر ناگهانی ظریف به فرانسه و بازتاب و دستاورد آن و کاهش دلار تا نکته ‌جالبی که آقای سخنگو بیان کرد!

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

دریافت صدای شما:

https://t.me/Padio_BOT