رادیو پادیو امروز ۳ شهریور ➕ صدای شما و بررسی روزنامه‌های امروز – 🕰 ۸ دقیقه 

🎙بشنوید از حضور دو نماینده بازداشت شده در مجلس و حضور زنان در ورزشگاه‌ها تا روایت جدیدی از حساب‌های جنجالی قوه قضائیه!

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

دریافت صدای شما:

https://t.me/Padio_BOT