رادیو پادیو امروز ۲ شهریور ➕ صدای شما و بررسی روزنامه‌های امروز – 🕰 ۷ دقیقه 

🎙بشنوید بازداشت دو مدیرعامل سایپا – وضعیت بنزین و حال و هوای انتخاباتی

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

دریافت صدای شما:

https://t.me/Padio_BOT