🔊 قسمت چهارم رادیو پادیو – 🕰 ۵ دقیقه

🎙بشنوید از برکناری مدیر ایران خودرو تا نامه های تند دو آیت الله به یکدیگر

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

دریافت صدای شما:

https://t.me/Padio_BOT