🔊 قسمت سوم رادیو پادیو بعد از نقدهای شما ☺️ – 🕰 ۶ دقیقه

🎙بشنوید از بازداشت داماد وزیر کار تا توقف شماره گذاری پراید! (یعنی میشه؟!)

📻 @Radio_Padio

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

دریافت صدای شما:

https://t.me/Padio_BOT