📞 مصاحبه رادیو پادیو با فردی که از طریق یک کامنت وزیر را به آب دوغ خیار دعوت کرد!

👈خواهید شنید:

🎤 اینکه چطور آذری جهرمی رو دعوت کردی و وزیر دست خالی یا پر به منزل آمد و تعداد افراد همراه و محافظان وزیر و … 

📻 @Radio_Padio

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

دریافت صدای شما:

https://t.me/Padio_BOT