🎙بشنوید از جیب خالی پز عالی یک وزارت‌خانه تا ماجرای مایکل جکسونی احمدی‌نژاد!

کانال تلگرام:

https://t.me/Radio_Padio

دریافت صدای شما:

https://t.me/Padio_BOT